บริเวณล็อบบี้กว้างขวาง

ด้วยบรรยากาศโปร่ง โล่งสบาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *